5 Results

2000 Chevrolet C/K 3500

$6,000.00

200,000 Miles

Salem, UT | 7 days
1998 Chevrolet C/K 3500

$12,500.00

181,275 Miles

Vernal, UT | 7 days
1997 Chevrolet C/K 3500

$8,988.00

206,000 Miles

Boise, ID | 10 days
1996 Chevrolet C/K 3500

$15,000.00

134,149 Miles

Layton, UT | 13 days
1999 Chevrolet C/K 3500

$5,000.00

87,178 Miles

Murray, UT | 25 days

End of listings