566 Results

2011 Hyundai Sonata GLS

$5,595.00

130,755 Miles

Salt Lake City, UT | 14 minutes
2015 Hyundai Sonata 2.4L SE

$8,800.00

83,000 Miles

St. George, UT | 16 minutes
2012 Hyundai Sonata 2.0T SE

$7,999.00

99,007 Miles

Midvale, UT | 7 days
2015 Hyundai Sonata 2.4L SE

$10,687.00

63,558 Miles

Sandy, UT | 7 days
2017 Hyundai Sonata Sport

$11,899.00

28,266 Miles

Draper, UT | 1 hour
2015 Hyundai Sonata 2.4L Sport

$10,306.00

140,280 Miles

Lindon, UT | 2 hours
2017 Hyundai Sonata 2.4L

$8,495.00

76,525 Miles

Orem, UT | 2 hours
2017 Hyundai Sonata Limited

$17,000.00

31,631 Miles

St. George, UT | 7 days
2012 Hyundai Sonata Hybrid

$6,995.00

113,108 Miles

American Fork, UT | 3 hours
2018 Hyundai Sonata Limited

$16,542.00

64,035 Miles

West Valley City, UT | 3 hours
2007 Hyundai Sonata

$1,800.00

175,000 Miles

Salt Lake City, UT | 26 days
2015 Hyundai Sonata 2.4L SE

$9,500.00

101,200 Miles

St. George, UT | 7 days
2016 Hyundai Sonata 2.0T Limited

$18,200.00

52,685 Miles

Orem, UT | 3 hours
2018 Hyundai Sonata Sport+

$16,685.00

21,301 Miles

St. George, UT | 7 days
2017 Hyundai Sonata 2.4L

$7,495.00

66,000 Miles

Millcreek, UT | 4 hours
2015 Hyundai Sonata Limited

$11,435.00

67,414 Miles

St. George, UT | 4 hours
2015 Hyundai Sonata Limited+

$11,499.00

33,000 Miles

Millcreek, UT | 4 hours
2014 Hyundai Sonata

$4,999.00

114,000 Miles

Salt Lake City, UT | 4 hours
2015 Hyundai Sonata Limited

$6,999.00

160,398 Miles

Draper, UT | 7 days
2020 Hyundai Sonata SEL

$23,210.00

0 Miles

Sandy, UT | 4 hours
2016 Hyundai Sonata 2.4L SE

$10,990.00

68,766 Miles

Logan, UT | 5 hours