134 Results

2012 Toyota Prius

$7,995

162,000 Miles

Midvale, UT| 30 minutes
2018 Toyota Prius Four

$21,000

14,162 Miles

Salt Lake City, UT| 5 hours
2012 Toyota Prius Two

$10,500

105,846 Miles

Draper, UT| 13 hours
2018 Toyota Prius Three

$22,459

55,863 Miles

Bountiful, UT| 14 hours
2013 Toyota Prius II

$10,500

140,000 Miles

Sugar City, ID| 19 hours
2015 Toyota Prius Two

$12,195

101,409 Miles

Centerville, UT| 1 day
2015 Toyota Prius Two

$15,195

80,384 Miles

Centerville, UT| 1 day
2007 Toyota Prius

$6,195

110,274 Miles

Centerville, UT| 1 day
2011 Toyota Prius

$6,987

205,021 Miles

Salt Lake City, UT| 1 day
2006 Toyota Prius

$3,000

236,700 Miles

Magna, UT| 1 day
2014 Toyota Prius Two

$11,490

110,811 Miles

St. George, UT| 1 day
2011 Toyota Prius II

$9,870

136,047 Miles

St. George, UT| 1 day
2017 Toyota Prius Three

$21,819

61,956 Miles

Bountiful, UT| 1 day
2013 Toyota Prius Three

$12,995

75,451 Miles

Centerville, UT| 1 day
2014 Toyota Prius Two

$14,195

60,377 Miles

Centerville, UT| 2 days
2018 Toyota Prius Two

$22,998

23,352 Miles

Salt Lake City, UT| 2 days
2020 Toyota Prius LE

$24,859

5,139 Miles

Bountiful, UT| 2 days
2006 Toyota Prius STD

$2,500

240,000 Miles

Layton, UT| 2 days
2015 Toyota Prius Two

$8,995

148,249 Miles

Bountiful, UT| 2 days
2007 Toyota Prius

$5,990

154,965 Miles

West Jordan, UT| 2 days
2008 Toyota Prius

$6,758

155,755 Miles

Salt Lake City, UT| 2 days
2016 Toyota Prius Three

$21,114

60,706 Miles

Sandy, UT| 2 days