297 Results

2014 Hyundai Santa Fe GLS

$14,849

99,851 Miles

Sandy, UT| 7 days
2017 Hyundai Santa Fe 2.0T Ultimate

$24,700

44,525 Miles

Sandy, UT| 51 minutes
2014 Hyundai Santa Fe

$17,250

64,448 Miles

Salt Lake City, UT| 1 hour
2020 Hyundai Santa Fe SEL

$31,785

26,883 Miles

Afton, WY| 2 hours
2015 Hyundai Santa Fe Limited

$17,995

95,687 Miles

Riverdale, UT| 3 hours
2018 Hyundai Santa Fe 2.4L

$20,274

38,415 Miles

Layton, UT| 7 days
2015 Hyundai Santa Fe GLS

$14,429

134,040 Miles

Centerville, UT| 7 days
2016 Hyundai Santa Fe

$17,250

104,193 Miles

Riverdale, UT| 4 hours
2016 Hyundai Santa Fe

$16,980

66,221 Miles

Tooele, UT| 4 hours
2013 Hyundai Santa Fe Sport

$14,927

67,708 Miles

Sandy, UT| 4 hours
2020 Hyundai Santa Fe SEL

$29,995

6,000 Miles

Logan, UT| 6 hours
2014 Hyundai Santa Fe GLS

$9,999

212,081 Miles

Murray, UT| 7 hours
2017 Hyundai Santa Fe 2.4L

$21,995

15,453 Miles

Draper, UT| 7 hours
2017 Hyundai Santa Fe 2.4L

$23,990

19,950 Miles

Draper, UT| 10 hours
2018 Hyundai Santa Fe 2.4L

$20,809

31,644 Miles

St. George, UT| 10 hours
2017 Hyundai Santa Fe 2.4L

$19,971

69,763 Miles

Logan, UT| 11 hours