408 Results

2009 Subaru Legacy

$5,995.00

115,335 Miles

Sandy, UT | 23 days
2004 Subaru Legacy

$3,295.00

181,431 Miles

Sandy, UT | 23 days
2005 Subaru Legacy

$5,995.00

160,020 Miles

Sandy, UT | 17 days
1996 Subaru Legacy

$2,200.00

190,395 Miles

St. George, UT | 7 days
2020 Subaru Legacy

$18,971.00

6,295 Miles

Kaysville, UT | 7 days
2005 Subaru Legacy

$5,197.00

155,284 Miles

Idaho Falls, ID | 3 hours
2017 Subaru Legacy

$13,799.00

32,905 Miles

Woods Cross, UT | 7 days
2011 Subaru Legacy

$11,000.00

96,000 Miles

Alta, UT | 5 hours
2015 Subaru Legacy

$10,450.00

22,000 Miles

Salt Lake City, UT | 6 hours
2017 Subaru Legacy

$13,900.00

64,332 Miles

Centerville, UT | 6 hours
2016 Subaru Legacy

$17,490.00

14,984 Miles

Draper, UT | 6 hours
2006 Subaru Legacy

$6,000.00

100,000 Miles

West Valley City, UT | 1 month
2015 Subaru Legacy

$19,000.00

27,920 Miles

Lindon, UT | 8 hours
2018 Subaru Legacy

$18,488.00

18,910 Miles

Centerville, UT | 8 hours
2010 Subaru Legacy

$8,500.00

111,346 Miles

Bountiful, UT | 9 hours
2007 Subaru Legacy

$1,500.00

214,974 Miles

Roy, UT | 10 hours
2007 Subaru Legacy

$6,000.00

125,000 Miles

Twin Falls, ID | 11 hours
1996 Subaru Legacy

$1,600.00

155,000 Miles

Provo, UT | 19 days
2007 Subaru Legacy

$3,900.00

144,500 Miles

Midvale, UT | 15 hours
2006 Subaru Legacy

$3,495.00

181,200 Miles

West Haven, UT | 15 hours
2017 Subaru Legacy

$16,591.00

48,199 Miles

Salt Lake City, UT | 19 hours
1998 Subaru Legacy

$1,200.00

142,458 Miles

Vineyard, UT | 1 day
2008 Subaru Legacy

$4,999.00

152,989 Miles

Roy, UT | 1 day